Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

ARE YOU READY

FOR A WONDERFUL RIDE ?

MESSAGE FROM GENERAL DIRECTOR

 

 Thành lập từ năm 2003, NSN đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt chiều dài hình thành và phát triển của công ty. Đặc biệt từ năm 2018, NSN đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện, không chỉ đẩy mạnh trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp mà còn mở rộng sang cả lĩnh vực dân dụng và năng lượng tái tạo hoàn toàn mới. Theo chiến lược này, NSN đặt ra mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý, xây dựng dự án công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2025.

 Công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển của NSN. Tại NSN, đội ngũ Cán bộ nhân viên được xem là tài sản quý giá nhất của NSN. Do vậy, NSN luôn quan tâm đến việc đào tạo, xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh. Công ty luôn đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi người nhằm giúp CBNV ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc hình thành Văn hóa Công ty.

Career Opportunities

NSN Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.